De Belastingdienst stimuleert werkgevers om te investeren in de gezondheid en vitaliteit van hun medewerkers.
De Belastingdienst erkent bedrijfsmassages als een manier om ziekteverzuim tegen te gaan.
Om deze reden vallen de kosten die bedrijven maken voor het aanbieden van bedrijfsmassages onder de vrije verstrekkingen (vrijgesteld voor loonheffing). Voor de vrijstelling van de kosten van bedrijfsmassages gelden de volgende voorwaarden:
– Bedrijfsmassage is opgenomen in het arboplan van de onderneming
– De massage wordt op de werkplek tijdens kantooruren uitgevoerd*
– De werknemer betaalt geen eigen bijdrage

* De Beroepsvereniging van Stoelmasseurs heeft de Belastingdienst verzocht deze voorwaarde te herzien. De inspecteur van de Belastingdienst heeft op 4 maart 2021 besloten dit verzoek te honoreren. Stoelmassage valt nu ook onder de vrije verstrekking als deze wordt uitgevoerd op een tijdstip dat de medewerker en de masseur samen overeenkomen (los van begrip ‘werktijd’). Meer informatie hierover vind je hier.

Als er niet voldaan kan worden aan de voorwaarden, dan kunnen stoelmassages ook vanuit de Werkkostenregeling (WKR) vergoed worden door de werkgever.

Wilt u meer weten over de diverse mogelijkheden of de tarieven voor stoelmassages op locatie?
Neem dan vrijblijvend contact
met mij op!