Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.
Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie (EU).
Op deze pagina vindt u meer informatie over hoe ik met uw persoonlijke gegevens om ga in het kader van het
verwerken en opslaan van deze gegevens.

Als u bij mij voor het eerst een massage ondergaat, houd ik altijd een kort intakegesprek.
De gegevens die ik over u noteer hebben betrekking op uw voor- en achternaam, uw geslacht, adres,
postcode en woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
Uw telefoonnummer en e-mailadres gebruik ik alleen om met u in contact te komen voor het inplannen,
wijzigen of afzeggen van een massage-afspraak.
Uw naam, adres, postcode, woonplaats gebruik ik voor het opmaken van een factuur, indien betaling achteraf geschied.
Ook noteer ik gegevens om in te kunnen schatten wat voor soort massage u wenst en of er medisch gezien
geen conta-indicaties zijn met betrekking tot de massage.

Alle bovengenoemde persoonlijke gegevens die u mij verstrekt deel ik niet met derden.

Het intakeformulier wordt niet gedigitaliseerd. Het handgeschreven intakeformulier met daarop uw gegevens uit het intakegesprek – en eventuele nieuwe toevoegingen bij een vervolgbehandeling – bewaar ik in een afgesloten dossierkast en is daarmee niet voor derden toegankelijk.  

Het formulier met uw persoonlijke gegevens mag u altijd inzien.
U kunt ook altijd persoonlijk een verzoek indienen om het formulier door mij te laten vernietigen.

Als u langer dan 2 jaar niet bij mij in de praktijk bent geweest, dan wordt uw intakeformulier vernietigd.